Om Petrusjka

Foreningen Petrusjka arbeider for å fremme kjennskap til russisk samtidslitteratur  i Norge. Petrusjka består av mennesker med unik kompetanse om Russland og russisk samtidslitteratur. Vi er overbevist om at kjennskap til hverandres litteratur og kultur er grunnlag for godt naboskap, språkkunnskap og gjensidig forståelse.

Vi er bekymret for en manglende kjennskap til russisk samtidslitteratur og -kultur i den norske offentligheten. Denne manglende kjennskapen er et ledd i en ond sirkel som fører til manglende etterspørsel etter russisk samtidslitteratur blant norske bokkjøpere, og, som et resultat av dette, manglende vilje blant norske forleggere til å utgi russisk samtidslitteratur. Foreningens medlemmer ser det som sin oppgave å bryte denne onde sirkelen ved å inkludere det norske fagmiljøet innenfor russisk litteratur i et krafttak for å gjøre russisk samtidslitteratur mer synlig i Norge.

Petrusjka ledes av en redaksjon på fire personer, som støtter seg til et utvidet redaksjonsråd bestående av mennesker med en unik kompetanse om Russland og russisk samtidslitteratur.

Redaksjonsrådet

Peter Normann Waage, f. 1953, er forfatter, oversetter og frilansjournalist. Han har utgitt en rekke bøker om kulturhistoriske emner, flere av dem om Russland og russiske forhold – blant annet «Russland er et annet sted» i 1990, en nyskrevet versjon kommer i 2011, og «Fjodor Dostojevskij» i 1996. I 2003 fikk den russiske oversettelsen «Petropol-prisen» i St. Petersburg. Han har blant annet oversatt Dostojevskij og Ruben Gallego fra russisk.

Waage er er leder for Petrusjka og kontaktperson for mediehenvendelser. Han kan nås på epost eller telefon: 22 44 85 85/92 09 59 65

Martin Paulsen, f. 1978, er postdoktor ved Universitetet i Bergen og oversetter. Jobber for tiden med et prosjekt om hviterussisk, russisk og ukrainsk internettspråk. Har redigert flere utgivelser om russisk samtidslitteratur, og blant oversatt Vasil Bykaw fra hviterussisk og Viktor Jerofejev fra russisk.

Paulsen er ansvarlig for disse nettsidene og kan nås på epost eller telefon: 99 25 59 65.

Marit Bjerkeng, f. 1949, er førstelektor i russisk ved Høgskolen i Finnmark, skjønnlitterær oversetter. Har skrevet lærebok i russisk: Sosedi – Naboer, er opptatt av russiskfaget i norsk skole og av prosjekter for rekruttering av nye oversettere mellom norsk og russisk. Arbeider med formidling av russisk litteratur og kultur, er nå særlig interessert i ny russisk litteratur. Bjerkeng har blant annet oversatt Nikolaj Gogols Petersburgnoveller, romanen Den evige ektemann og noen fortellinger av Dostojevskij, noveller av Ivan Bunin og av nyere forfattere Ljudmila Ulitskaja – romanene Sonetsjka og Medea og hennes barn – og romanen Venushår av Mikhail Sjisjkin.

Dina Roll-Hansen, f. 1968, har hovedfag i russisk fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som tolk og kulturmedarbeider ved Ambassaden i Moskva, jobbet i flere år med den Norsk-russiske kulturhistoriske utstillingen Naboer gjennom 1000 år som ble vist på Norsk Folkemuseum og på Russisk etnografisk museum i St. Petersburg. Roll-Hansen har også jobbet som oversetter og har oversatt blant annet Andrej Kurkovs Døden og pingvinen og Venn av avdøde, en rekke noveller og artikler for antologier og tidsskrifter, samt Aleksandra Kollontajs dagbøker som nå er under utgivelse på norsk. Siden 2006 har hun jobbet som rådgiver NORLA — norsk litteratur i utlandet, med barne- og ungdomslitteratur som spesialfelt.

PETRUSJKA er et ord med mangfoldige betydninger på russisk. Det kan bety «persille», men det var ikke derfor vi valgte navnet. Det kan nemlig også betegne en harlekin-figur fra russisk folklore, det er navnet på en ballett av Stravinskij og et dukketeater. Men det viktigste er at det for norske ører ikke er tvil om at ordet er russisk. At det i tillegg har en humoristisk, lekende betydning, gjorde navnevalget enda mer opplagt.

Aleksandr Benuas «Petrusjka (skisse av kostyme til Stravinskijs ballett Petrusjka, 1911)»

Reklamer

One response to “Om Petrusjka

  1. Tilbaketråkk: Petrusjka